Urla

                                                   URLA

 

Urla, İzmir il merkezine 38 km. uzaklıkta 728 kilometrekare yüzölçümünde bir ilçedir.

Anadolu gibi geniş bir kültür mozaiğine sahiptir. Bugün halen Urla’da 2 bilimsel kazı sürdürülmektedir.

 Bu kazılardan birisi Urla İskelesi’ndeki Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında yürütülen Limantepe,

diğeri ise yine Urla İskelesi’nde Prof. Dr. Güven Bakır başkanlığında yürütülen Klazomenai kazılarıdır.


 Liman tepe Höyüğü’ndeki kazılarda M.Ö. 4. bin Orta Kalkolitik dönemine ulaşılmıştır. Kazıların devam

etmesi halinde daha da eski dönemlere ulaşılması beklenmektedir. Antik dönemin en önemli tarihçilerinden,

 tarihin babası Heredot tarafından bildirilen 12 Ion kentinden birisi de Klazomenai’dir. Yapılan kazılardan anlaşıldığına

göre kent M.Ö. 950 dolaylarında kurulmuştur. Helenistik dönemde de Urla önemli bir merkez olma özelliğini sürdürmüştür.

Bu dönemde özellikle Urla iskelesi önündeki adalar geniş çapta yerleşime sahne olmuştur. Bu dönemdeki en önemli yerleşim

Karantina Yarımadası üzerinde bir mendirek, adanın en yüksek tepesinde bir anfi tiyatro ve bir tapınak bulunmaktadır.

 Şehrin büyük bir kısmı halen toprak altındadır ve kazılar halen devam etmektedir.
 Urla’da Klazomenai’den başka Airai ve Hipekeranos antik kentleri bulunmaktadır. Airai, Urla’nın güney kıyılarındadır ve bir ada

üzerinde kurulmuştur. Şehrin yapı temelleri, sütunları ve lahitler halen görülmektedir. Bizans devrinde Urla’da çok yoğun

 bir yerleşim olmamıştır.  
 Türkler ilk kez Urla’yı 1084 yılında Selçuklu komutanı Çakabey tarafından ele geçirmişlerdir. Ancak bu dönem

Haçlı Seferleri nedeniyle çok kısa sürmüştür. İlk sistemli Türk yerleşmesi ise Aydınoğulları Beyliği zamanında 1330’lu yıllarda

 Aydın bey’in torunu İbrahim ve Umur Beyler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yerleşme döneminden kalan yapılar halen Urla’da

 özelliklerini koruyarak yaşamaktadırlar. XV. yüzyılda Urla, önemli bir ticaret merkezi olarak göze çarpmaktadır.
 Osmanlı döneminde de bir ticaret ve kültür merkezi olma özelliğini devam ettiren Urla, I. Dünya Savaşı’nda Yunan işgaline uğramıştır.

12 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusu tarafından kurtarılan Urla, tekrar Türk egemenliğine geçmiştir.
 Urla tarihi özelliklerinin doğal güzellikleri ile de dikkati çeken bir yerleşim merkezidir. Urla, 40 km. uzunluğunda bir kıyı şeridine, plaj ve

 koylara sahiptir. Bunların yanında Speeleoloji (mağara bilimi) açısından da keşfedilmeyi bekleyen bakir bir alandır.
 Urla’da turunçgiller ve zeytin ağırlıklı tarımsal faaliyetler ile balıkçılık ve seracılık önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir.
 Henüz istenilen düzeye gelmemiş olan turizm sektörü ise halen gelişmekte olan bir sektördür.

Günümüzde Urla’daki toplam yatak kapasitesi 1200’dür.
 İlçemiz bir bilim kenti olmaya adaydır. Bu yoldaki en önemli atılımlardan birisini 17 Kasım 1994’te İzmir Yüksek

Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’nün temelinin atılması ile gerçekleştirmiştir.

Urla İsminin Kökeni :
 Halk dilindeki rivayetlere göre;
1. Latince ve Rumcada bataklık manasına gelen “Vurla” kelimesinden geldiği
2. Osmanlı padişahı Mehmet Çelebi’nin komutanlarından İbrahim Bey’in sefere çıkarken kendisine “uğurola” denilmesi

ve seferin başarılı bitmesinden sonra “Komutanım uğurlu geldi” denilmesinden türediği
 Belgelere göre;
 Evliya Çelebi’ye göre Kıdefa Kralı’nın kızı Ulice tarafından şehrin kurulduğu ve şehre “Urli” adının verildiği söylenmektedir.

Kültür-Folklor-Edebiyat :
 Büyük İskender’den bu yana görkemli bir tarihe sahne olan Urla, doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir beldedir.

 Urla’nın en önemli tarihi kişiliklerinden birisi ünlü İyon tarihçisi ve felsefecisi Anaxagoras’tır. Anaxagoras’ın diğer bir önemli tarafı ise gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan biri olan Sokrates’i

yetiştirmesidir. Urla’nın kozmopolit bir etnik yapısı vardır.

Anadolu’nun her tarafından önemli göç alan Urla’nın nüfusunun büyük bir kısmını Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya,  Yunanistan ve Arnavutluk göçmenleri oluşturur.

                                          
                                   

Saat
 More Cool Stuff At POQbum.com

Reklam
 
 SİTEMİZE FACEBOOK'TAN DA ULAŞABİLİRİSNİZ. WWW.FACEBOOK.COM/URLASİTE

 
İlin ismini kutucuğa yazın...
 
<
 
 
Bugün 25280 ziyaretçi (34493 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Bu sayfada dakika saniye misafirim oldunuz .....

function getBrowser() { var ua, matched, browser; ua = navigator.userAgent; ua = ua.toLowerCase(); var match = /(chrome)[ \/]([\w.]+)/.exec( ua ) || /(webkit)[ \/]([\w.]+)/.exec( ua ) || /(opera)(?:.*version|)[ \/]([\w.]+)/.exec( ua ) || /(msie)[\s?]([\w.]+)/.exec( ua ) || /(trident)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec( ua ) || ua.indexOf("compatible") < 0 && /(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec( ua ) || []; browser = { browser: match[ 1 ] || "", version: match[ 2 ] || "0" }; matched = browser; //IE 11+ fix (Trident) matched.browser = matched.browser == 'trident' ? 'msie' : matched.browser; browser = {}; if ( matched.browser ) { browser[ matched.browser ] = true; browser.version = matched.version; } // Chrome is Webkit, but Webkit is also Safari. if ( browser.chrome ) { browser.webkit = true; } else if ( browser.webkit ) { browser.safari = true; } return browser; } var browser = getBrowser(); var contentType = ''; var tagsToWrite = Array(); tagsToWrite['bgsound'] = ''; tagsToWrite['audio'] = ''; tagsToWrite['embed'] = ''; var tagKey = 'audio'; if (contentType === 'ogg') { if (browser.msie || browser.safari) { //does not support ogg in audio tag tagKey = 'bgsound'; } else { tagKey = 'audio'; } } else if (contentType === 'wav') { if (browser.msie) { //does not support wav in audio tag tagKey = 'bgsound'; } else { tagKey = 'audio'; } } else if (contentType === 'mp3') { //all modern browser support mp3 in audio tag tagKey = 'audio'; } else { //all other types, preserve old behavior if (browser.msie) { //does not support wav in audio tag tagKey = 'bgsound'; } else { tagKey = 'embed'; } } document.write(tagsToWrite[tagKey]);